تبلیغاتاین گور اجاره داده می‌شود!

این گور اجاره داده می‌شود!

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - مجله خط خطی، 4 سال قبل، به واسطه گرانی مسکن و کوچک شدن خانه ها، موضوع گور خواب ها را مطرح کرده بود!

6060