تبلیغاتمراسم ختم دنیا فنی زاده: حضور بازیگران و هنرمندان مختلف

مراسم ختم دنیا فنی زاده برگزار شد. در ادامه عکس های اختصاصی سیمرغ از مراسم ختم دنیا فنی زاده با حضور هنرمندان و بازیگران را مشاهده خواهید کرد.

حضور تهمینه میلانی, لیلی رشیدی و مریم سعادت در مراسم ختم دنیا فنی زاده

مراسم ختم دنیا فنی زاده ساعاتی پیش برگزار شد.

بازیگران و هنرمندان زیادی در این مراسم حاضر بودند.

عکس های اختصاصی سیمرغ از مراسم ختم دنیا فنی زاده عرسک گردان کلاه قرمزی را در ادامه مشاهده می کنید.


هنرمندان در مراسم ختم دنیا فنی زاده

هنرمندان در مراسم ختم دنیا فنی زاده

بهرام شاه‌محمدلو در مراسم ختم دنیا فنی زاده

donya_fanizadeh_34.JPG

حسن پورشیرازی در مراسم ختم دنیا فنی زاده

حسن پورشیرازی در مراسم ختم دنیا فنی زاده

سعید پورصمیمی و بنفشه خواه در مراسم ختم دنیا فنی زاده

سعید پورصمیمی و بنفشه خواه در مراسم ختم دنیا فنی زاده

بهزاد فراهانی در مراسم ختم دنیا فنی زاده

بهزاد فراهانی در مراسم ختم دنیا فنی زاده

مراسم ختم دنیا فنی زاده

مراسم ختم دنیا فنی زاده

نظری مجری تلویزیون در ختم دنیا فنی زاده

نظری مجری تلویزیون در ختم دنیا فنی زاده

حبیب دهقان نسب در ختم دنیا فنی زاده

حبیب دهقان نسب در ختم دنیا فنی زاده

مهراداد نظری در ختم دنیا فنی زاده

مهراداد نظری در ختم دنیا فنی زاده

تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ