تبلیغاتبیچاره خانم مرکل!

بیچاره خانم مرکل!

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - سایت کگل این کارتون را با عنوان «سال نو مبارک خانم مرکل» منتشر کرد.

6060