تبلیغاتگاز هلیوم و صدای بامزه رامبد و خواننده گروه پالت (فیلم)