تبلیغاتاین فوتبال کثیف!

این فوتبال کثیف!

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - به بهانه حواشی برخی مدارس فوتبال، محمد طحانی این کارتون را با عنوان «این فوتبال کثیف» در روزنامه نوآوران منتشر کرد.

6060